Eesti Dalmaatsia Koerte Tõuühing - EDALK - asutati 4.juunil 1997. aastal. EDALK on ühise huvialaga (koerad, eriti dalmaatsia koerad) inimeste ühendus. Tõuühing esindab dalmaatsia koeri ja nende kasvatajaid Eesti Kennelliidus ja kogu Eesti koerakasvatuses, samuti väljaspool Eestit, eesmärgiga propageerida, kaitsta ja arendada meie lemmiktõugu. 

EDALK pakub abi ja nõuandeid dalmaatsia koerte kasvatamisel, eksponeerimisel, aretustöös (info kutsikakasvatuse ABC-st, soovitused näitustest osavõtu kohta, info näituste korraldusest ja koerte eksponeerimisest, abi sobiva paaritusaja ja paarituspartneri valikul jne.).

EDALK korraldab igal aastal sertifikaadiõigusega VI rühma erinäitust ning esialgu igal teisel aastal sertifikaadiõigusega dalmaatsia koerte erinäitust.