Konkursi "Aasta Parima Dalmaatsia koer" statuut (EST TOPDAL)

Korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte Tõuühing (EDALK)

 

1. Konkursi üldtingimused ja nõuded:
1.1. Eesti Dalmaatsia Koerte Tõuühingu poolt korraldatava Aasta Parima tiitlile saavad võistelda kõik Eestis elavad dalmaatsia koerad, kelle omanik elab konkursi toimumise ajal alaliselt Eestis ja kelle koer on kantud EST registrisse.
1.2. Konkurss on osavõtumaksuta.
1.3. Konkursi võistlusklassid on:
Parim Kutsikas
Parim Juunior
Parim Veteran
Parim Koer, Parim Emane Dalmaatsia Koer, Parim Isane Dalmaatsia Koer
Parim Kasvataja
Parim Aretuskoer

1.4. Igas võistlusklassis arvestatakse aasta jooksul saadud kuni 7 näitusetulemust. Tulemuslike näituste arvu alampiiri pole määratud (s.o. võib osaleda ka näiteks ainult ühe näitusega). Üks näitusetulemus peab olema saadud Eesti näituselt!
1.5. Arvesse lähevad ainult tulemused, mis on seotud antud maa näitusereeglite kohase kõrgeima hindega ("suurepärane", "erinomainen", "excellent", "otlitshno" jne.). Antud tingimus ei kehti koertele, kes osalevad Cruftsi, Westminsteri näitusel.
1.6. Konkurss viiakse läbi arvestusaastal toimunud FCI poolt tunnustatud kennelorganistatsioonide sertifikaadiõigusega (rahvuslik, rahvusvaheline) näituste tulemuste põhjal. Samuti arvestatakse rühmanäitustel ja tõuerinäitustel saadud tulemusi.
1.7. Kutsikatel ja veteranidel arvestatakse ka Nublu show, Kutsikate ja Veteranide Jõulushowl kogutud punkte.
1.8. Vajadusel esitada koera täpsed näitusetulemused, informatsioon näituse toimumiskoha ning -aja kohta, registreeritud dalmaatsia koerte arv ning esitada koopia kataloogi nendest lehtedest, kuhu on märgitud dalmaatsia koerte info.

 

2. Konkursi hindamine:
2.1. Konkursi osalejate hindamiseks moodustatakse 3-liikmelise komisjoni, kes kontrollivad lõplikke tulemusi.
2.2. Konkursil autasustatakse igas võistlusklassis 3 esimest kohta.
2.3. Tulemused avaldatakse EDALK-i koduleheküljel ja/või vastavas väljaandes.
2.4. Komisjon teeb lõplikud tulemused teatavaks hiljemalt 31. jaanuariks 2014. Konkursist osavõtjatel on võimalik EDALK-i koduleheküljel jälgida pingerida, mida uuendatakse vastavalt. Konkursil osalemisest loobumiseks tuleb saata kirjalik taotlus hiljemalt 31. detsembriks 2013 e-maili aadressil edalk.info@gmail.com.
2.5. Küsimused konkursi tingimuste, korralduse ja tulemuste kohta e-mailil edalk.info@gmail.com.
2.6. Konkursikomisjon võib anda eripreemiaid (näiteks "Parim beebi", „Parim pruunitäpiline dalmaatsia koer", Parim mustatäpiline dalmaatsia koer", "Parim paar", "Parim juuniorhändler", "Parim agility-koer" jne.)

 

3. Tulemuste arvutamine ja koefitsendid
3.1.1. Näituste koefitsendid:

Iga näitusele registreeritud dalmaatsia koer (välja arvatud Parima Kutsika klassis)*

 

0,1 -rahvuslik näitus, rühmanäitus (ühe või enama rühma näitus)
0,15 - rahvusvaheline näitus, dalmaatsia koerte erinäitus
0,2 - Maailma ja Euroopa Võitja

*Iga näitusele registreeritud dalmaatsia koerte arv korrutatakse sõltuvalt näitusest koefitsendiga  x dalmaatsia koerte arv ning seejärel liidetakse näituse koefitsendiga.

3.1.2. Näituse koefitsiendid Parima Kutsika klassis:

Näituse tulemus x koefitsent olenevalt näituse iseloomust

1 -rahvuslik näitus, rühmanäitus
1,5 - rahvusvaheline näitus
2,0 - Maailma ja Euroopa Võitja, dalmaatsia koerte erinäitus

Nt Rahvusvahelisel näitusel oli Muki TP Kutsikas (4+5)*1,5=9*1,5=13,5

3.2. Võitjatiitlite eest liidetakse (tiitlid, mida aktsepteerib ja kinnitab Eesti Kennelliit): riigi võitja, riigi veteranvõitja, riigi juuniorvõitja, nt
Eesti võitja, Balti võitja, Põhjamaade võitja jne - 6 punkti.
Maailma Võitja ja Euroopa Võitja tiitel annab 10 punkti

3.3. Riikides, kus ei valita TPJ ja VSPJ, arvestatakse VSPJ punktid mõlemal sugupoolel. Riikides, kus ei valita VSPJ, arvestatakse siiski VSPJ punktid.

3.4. Rahvusvaheliste näituste eest liidetakse:
CACIB   4 punkti
Res.CACIB 2 punkti 

¹ maades, kus antud kohad on välja toodud ja autasustatud

² Juunior ja Veteran peavad Parima Koera konkursil osalemiseks olema saavutanud PI/PE kohad. Ainult klassivõidu, -kohaga ei saa Parima Koera konkursil osaleda.

 

3.6. Parim Kasvataja:
Konkursile võib esitada EST- registris oleva kenneli, mille omanik elab alaliselt Eestis. Parima kasvataja selgitamiseks liidetakse iga kenneli kuni nelja (minimaalselt 3 koera) Parima Koera punktid (koerad peavad kandma kennelnime). Arvesse lähevad 7 parimat näitust, koerad peavad olema vähemalt kahest erinevast pesakonna kombinatsioonist. Suurima punktisummaga kennelile omistatakse „Parim Kasvataja" tiitel.

3.7. Parim Aretuskoer:
Aunimetus omistatakse enim punkte saanud aretuskoerale tema järglaste näitusetulemuste põhjal. Konkursile võib esitada EST- registris oleva ja alaliselt Eestis elava koera järglaste näitusetulemused. Parima aretuskoera selgitamiseks liidetakse iga aretuskoera kuni nelja edukama järglase näitustelt saadud punktid (kes osalevad võistlusklassis Parim Koer). Arvesse lähevad 7 parimat näitust, koerad peavad olema vähemalt kahest erinevast pesakonnast ja kombinatsioonist. Suurima punktisummaga aretuskoerale omistatakse „Parim Aretuskoera" tiitel.

 

4.Lisatingimused

4.1. Punktiarvestus (PARIM KOER arvestuses) näitustega (nt Leedu, Tšehhi, Poola, Venemaa (va erinäitused Venemaal), kus tegelikult parimat isast ja parimat emast ei valita (ei ole VSP, ega PI/PE tiitleid). CACIB´i saanud isane/emane saab parim PI/PE-1 eest 4 punkti.

 Näide1:
Leedu rahvusvahelisel näitusel (osales 20 dalmat) oli PAUKA CH 1/1, CACIB, Parim Isane-1, TP. Punktid kujunevad 4+4+4+5+(20*0,15)=20

Näide2:
Leedu rahvusvahelisel näitusel (osales 20 dalmat) oli PAULIINE CH 1/1, CACIB, Parim Emane-1 (isane oli TP). Punktid kujunevad 4+4+4+(20*0,15)=15

Res.CACIB´i saanud isane/emane saab PI/PE-2 eest 3 punkti.

Näide 1:
Leedu rahvusvahelisel näitusel (osales 20 dalmat) oli PAUKA CH 1/2, Res.CACIB, Parim Isane-2. Punktid kujunevad 3+2+3+(20*0,15)=11

 

4.2. Punktiarvestus CRUFTSi/Westminsteri näitusel osalejatele.

Ükski eelnevatest tingimustest ei kehti siinkohal, eelkõige nõue hinde suurepärane tingimus.
Iga näitusele registreeritud dalmaatsia koer x koefitsient 0,1.

Punktid jagunevad järgmiselt:

*klassis IV koht (Res)  1

*klassis III koht 2

*klassis II koht  3

*klassis I koht   4

CAC (dog/bitch challenge certificate)   4

Res.CAC (reserve dog/bitch challenge certificate   2

VSP  3

TP  5

Rühm-4  4

Rühm-3  6

Rühm-2  8

Rühm-1  10

BIS-4  12

BIS-3  14

BIS-2  16

BIS-1  20

*kehtib ükskõik millisele klassile, mis on Cruftsil või Westminsteril ametlikult esindatud.